Zielony trawnik w mgnieniu oka!

Nawóz wiosna 22,68 kg - PRO START 16-24-10

Cena: 203,04 PLN
Cena netto: 188,00 PLN
Do schowka

Dostępność: Dostępny

Opis produktu

NAWÓZ WE

PRO-START NPK 16-24-10

Typ B.1.1. NAWÓZ NPK(S) 16-24-10 (4,5)

z żelazem (Fe) MIESZANKA

 

  • Nawóz mineralny wolno rozpuszczalny. Działa do 10 tygodni.
  • Stosuje się przedsiewnie lub na wiosnę.
  • Zawiera korzystne proporcje azotu, fosforu i potasu. Nawóz zawiera mikroelementy.
  • Nadaje się do pielęgnacji zieleni, trawników, pól golfowych, itp.

SKŁADNIKI POKARMOWE:

  • Azot (N) całkowity - 16,0%(m/m); Azot (N) w formie amonowej 7,5%(m/m); Azot (N) w formie amidowej 8,5%(m/m)
  • Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie  - 24,0%(m/m)
  • Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie - 22,0% (m/m)
  • Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie - 10% (m/m)
  • Siarka (S) całkowita - 4,5% (m/m)
  • Żelazo (Fe) całkowite - 0,55% (m/m)

Opakowanie 22,68 kg przeznaczone jest na powierzchnie ok. 743m2

Zasady użycia: Stosować na suchą murawę lub liście. OBFICIE PODLAĆ ZARAZ PO ROZSYPANIU. Żelazo i inne składniki mogą poplamić chodnik, dobrze jest zamieść chodnik przed i po zastosowaniu. Chodniki i ścieżki powinny być suche w czasie rozsypania nawozu.

UWAGA: przechowywać z dala od zbiorników wodnych (basenów), nie stosować rozrzutników rzędowych, gdyż uszkodzą otoczkę nawozu; używać rozrzutników rotacyjnych. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.

Kraj produkcji: USA

Producent: GRASSLAND FARMS Sp. z o.o 

www.grasslandfarms.pl  tel: (61) 29 17 652

Produkty powiązane

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest GRASSLAND FARMS Sp. z o.o. z siedzibą w Kiączynie, przy ul. Topazowej 28, 64-500, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000225161, e-mail: info@grasslandfarms.pl, nr tel. (61) 291 76 52, +48 602 382 601. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.